Điều khoản sử dụng

Những thông tin chúng tôi cung cấp trên website maacbookm3.com đưa ra đều là những thông tin thu thập tại các trang website công nghệ uy tín trên thế giới phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam đang hiện hành. 

1. Quy định về nội dung thông tin trên Website

Tất cả các tài liệu, đồ họa, hình ảnh,… trên Website maacbookm3.com thuộc về bản quyền của Chúng tôi. Không ai hay bất cứ bên nào khác được sử dụng bất kỳ nội dung thông tin nào trên Website với mục đích thương mại. Nếu vi phạm điều khoản sử dụng này đồng nghĩa với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Chúng tôi. 

Bạn có thể xem, trích dẫn, in nội dung với điều kiện các tài liệu này dùng cho mục đích phi thương mại và phải ghi rõ nguồn tham khảo: https://maacbookm3.com/ mỗi khi sử dụng tài liệu, thông tin của Chúng tôi cung cấp

2. Tuyên bố từ chối

Toàn bộ các thông tin trên Website maacbookm3.com này chỉ mang tính chất tổng hợp từ các trang công nghệ uy tín trên thế giới phân tích và đánh giá về MacBook M3. Vì thế Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả, thiệt hại nào trong quá trình sử dụng thông tin từ website maacbookm3.com.

3. Các thay đổi trên Website 

Website maacbookm3.com có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và xóa bỏ bất kỳ sự thay đổi như: sự trình bày, đổi giao diện, chức năng, thành phần, nội dung trên website bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. 

4. Thay đổi quy định 

Chúng tôi có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi các điều khoản sử dụng mà không cần báo trước cho bất kỳ bên nào. Nếu bạn tiếp tục truy cập vào website sau khi Chúng tôi đã chỉnh sửa và thay đổi các điều khoản sử dụng có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng. 

5. Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền gửi lên các thông tin: 

  • Truyền các thông tin có tính thương mại
  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam 
  • Không có quyền xâm phạm, tiếp cận bất kỳ phần nào trong máy chủ của Chúng tôi
  • Hoặc bất kỳ hành động nào mà không thích hợp

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc cấm truy cập bất kỳ ai vào Website maacbookm3.com mà không cần báo trước nếu bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản quy định này. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn!